Formasyon Bahar Dönemi Ders Muafiyeti Başvuru İlanı

13 Şub

Değerli Öğrencilerimiz, 

YÖK tarafından yayınlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar'ın Dördüncü Bölüm Madde 10 (3)’de yer alan “Programa başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamındaki bazı derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilir. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz” maddesine göre muafiyet başvurusu yapılabilir.

Bu dönem başında sadece ikinci dönem derslerine ilişkin muafiyet başvuruları alınacaktır.

Programa kayıt yaptıran öğrenciler 13.02.2018-24.02.2018 tarihleri arasında, yükseköğretim kurumlarında daha önce alarak, başarılı oldukları derslerden muaf tutulmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet başvurularının Pedagojik Formasyon Komisyonu’nda görüşülebilmesi için; muafiyet dilekçesi ve muafiyet istedikleri ders veya derslerle ilgili belgeleri (muaf olmak istedikleri dersi aldıkları üniversite tarafından onaylı ve imzalı transkript ve ders içeriği) yukarıda belirtilen tarihler arasında Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birim Sekreterliği'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular incelenerek tamamlandığında, sonuçlar formasyon internet sitesinden ilan edecektir.

Muafiyet başvurularının değerlendirilmesinde Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır.

Fakültemizde Pedagojik Formasyon Sertifika Programının ikinci yarıyılında okutulacak olan dersler ve kredileri aşağıda listelenmektedir:

Ders

Kredisi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

Öğretmenlik Uygulaması

5

Özel Öğretim Yöntemleri

3

Sınıf Yönetimi

2

Rehberlik (Seçmeli Ders 2)

2

Karakter Değerler Eğitimi (Seçmeli Ders 2)

2

Eğitimde Teknoloji Kullanımı (Seçmeli Ders 2)

2

Özel Eğitim (Seçmeli Ders 2)

2

Gelişim Psikolojisi (Seçmeli Ders 2)

2

Türk Eğitim Tarihi (Seçmeli Ders 2)

2

Eğitim Felsefesi (Seçmeli Ders 2)

2

Bilgisayar Destekli Öğretim (Seçmeli Ders 2)

2

Muafiyet Dilekçesi için TIKLAYINIZ.