SIKÇA SORULAN SORULAR

Pedagojik Formasyonla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 1. Pedagojik formasyon programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye nereden ulaşabiliriz?

Yükseköğretim Kurulu tarafından Pedagojik formasyon programlarıyla ilgili hazırlanan ve 25 Eylül 2014 tarihinde güncellenen Usul ve Esaslar, Yükseköğretim Kurulunun web sayfasından incelenebilir. Söz konusu usul ve esaslarda bu programın açılması ve uygulanmasıyla ilgili, akademik, idari ve mali hususlar yer almaktadır. Ayrıca program açılabilecek alanlarla ilgili olarak da Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli kararı ve söz konusu kararda güncelleme yapılan Tebliğler Dergisinin ilgili sayısını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ilgili sayfasından inceleyebilirsiniz.

 18.11.2015 ve Sonrasındaki Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantılarında Açılmasına İzin Verilen Üniversiteler İçin "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar"

 11.11.2015 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında Açılmasına İzin Verilen Üniversiteler İçin "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar"

 2. Pedagojik formasyon programları, hangi alanlarda ve neye göre açılıyor?

Pedagojik formasyon programları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun, Bakanlığa bağlı okullarda öğretmen olarak atanacakların mezun olması gereken lisans programlarıyla aylıkla okutacakları derslere ilişkin karar ve çizelgesi dikkate alınarak açılmaktadır. Bu karar ve çizelge, zaman zaman güncellenmektedir. 2013-2014 öğretim yılında açılan programlarda da 20.02.2014 tarih ve 80 sayılı kararıyla ekindeki çizelge dikkate alınmıştır. Bu çizelgede yer almayan lisans alanlarında pedagojik formasyon programı açılmamıştır. 2014-2015 öğretim yılından itibaren açılan programlarda Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararında ve söz konusu kararda güncelleme yapılan Tebliğler Dergisi'nin Ağustos 2014 sayısında yer alan alanlar dikkate alınacaktır.

3. Pedagojik formasyon programlarına kimler başvurabilir?

Pedagojik formasyon programlarına yukarıda adı geçen kararlarda yer alan lisans programlarının öğrencileri ve mezunları başvurabilir.

 4. Açık öğretim fakültelerinin (AÖF) mezunları da pedagojik formasyona başvuru yapabiliyor mu?

Yukarıda adı geçen karar ve çizelgede, üniversite ve fakülte adı yer almaksızın sadece lisans programlarının adı yer almaktadır. Eğer bu programlar, AÖF programları içinde de yer alıyorsa-örneğin Türk Dili ve Edebiyatı gibi-bunların mezunları da başvuru hakkına sahip olmaktadır.

 5. Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar da pedagojik formasyon programına başvurabilmekte midir?

Yurt dışındaki bazı üniversitelerden mezun olup da alan denklikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve denklik belgesi alan adaylar da aynı adı taşımak kaydıyla, açılan programlara başvurabilir.

 6. Pedagojik formasyon programının kontenjanları neye göre belirleniyor?

Pedagojik formasyon programlarında her bir alana ayrılan kontenjanlar, program açma şartını sağlayan üniversitelerin talepleri ve kapasiteleri, ilgili alanda lisans eğitimi gören öğrenci ve mezunların yoğunluğu gibi durumlar dikkate alınmaktadır. Bu nedenle her üniversiteye, eşit sayıda kontenjan ayırmak mümkün olmamaktadır. Program açılan her üniversite ilgili alanlardaki kendi lisans programlarını ve üniversite dışından başvurabilecek potansiyel adayları göz önüne alarak kendilerine verilen toplam kontenjanı alanlara göre taksim etmektedir.

 7. Neden her üniversitede pedagojik formasyon programı açılmamaktadır?

Pedagojik formasyon programları, sadece eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde açılabilmektedir. Ayrıca eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve bölümü olup da yeterli öğretim üyesi olmayan üniversitelerde ve alanlarda da program açılmamaktadır.

  8. Bazı alanlarda neden pedagojik formasyon programı açılmamaktadır?

Türkiye'de üniversitelerde çok sayıda lisans programı bulunmaktadır. MEB Talim ve Terbiye Kurulu kararında bu alanlarda hangileri yer almışsa o alanlarda program açılmaktadır. Bu kararda yer alan bazı öğretmenlik alanlarında, örneğin sınıf öğretmenliği alanında, sadece eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği programı mezunları istihdam edilmektedir. Bu nedenle adı geçen karar ve ekinde yer alan çizelgede yer alan bütün alanlarda program açılabilir.

 9. Pedagojik formasyon programlarının ücreti neye göre belirlenmektedir?

Geçmişte üniversiteler, pedagojik formasyon programlarının ücretlerini kendileri belirlemekte bu da öğrenciler tarafından çeşitli şikayetlere konu olmakta idi. Bazı üniversiteler tarafından adaylardan, 10.000 TL'ye varan ücretler talep edilmiştir. Bu nedenle alınacak ücretler, devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim fakültelerinin 2. öğretim ücretlerine endekslenerek söz konusu öğrenim ücretinin en fazla iki katı olarak belirlenmiştir.

 10. Her öğrenci ya da mezun kendi üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimi almak zorunda mıdır?

Her öğrenci ya da mezun, kendi öğrencisi veya mezunu olduğu üniversite dışında program açılan başka üniversitelere de başvurabilir. Program açılan her üniversitede toplam kontenjanın bir kısmı, kendi lisans öğrencilerine ayrılırken bir kısmı da dışardan başvuran adaylara ayrılmaktadır.

  11. Pedagojik Formasyon Sertifika Programında verilen “Öğretmenlik Uygulaması” dersinden nasıl muaf olunur?

İlgili fakülte yönetim kurulu kararıyla Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.

 12. Pedagojik Formasyon Sertifika Programında verilen dersleri daha önce aldım. Muaf olur muyum?

Programdaki dersleri daha önceden alıp başarılı olmuşsanız, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Formasyon Birimi internet sitesinde yer alan dilekçe ve ekleriyle (transkript ve ders içeriği) muaf olma talebinde bulunabilirsiniz.

 13. Ücret İadesi hangi şartlarda kabul edilebilir?

Yükseköğretim kurumunun PFE uygulama esaslarına göre her ne sebeple olursa olsun ücret iadesi yapmak mümkün değildir.

 14. Kayıt dondurma hangi şartlarda kabul edilebilir?

Eğer farklı dönemlerde açılmış ve uygulaması devam eden PF programları var ise çok özel şartlar dahilinde (doğum, hastalık vb. gibi) kayıt dondurmak mümkün olabilmektedir. Ancak örneğin üniversitemizde bir sonraki dönemde de PF açılma yetkisi verilmeyebilir. Bu durumda ilgili öğrencinin alamadığı dersleri tamamlaması konusunda önemli problemler yaşaması mümkün olabilecektir. Bu gibi nedenlerle kayıt dondurma işlemi ilgili öğrencinin bu riski göze aldığına ilişkin resmi beyanı doğrultusunda kabul edilebilmektedir.

 15. Başarısız olunan dersleri tekrar almak için yapılması gerekenler nelerdir?

Başarısız olunan dersler için ilgili dersin kredisi kadar ücreti bankaya yatırdığınıza dair dekontu, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Formasyon Birimi internet sitesinde yer alan dilekçeyle birlikte teslim etmeniz gerekmektedir.

 16. Devamsızlık için sağlık raporunun etkisi nedir?

Öğrencilerin devamları üniversitemiz eğitim-öğretim yönetmeliği kapsamında alınmaktadır. Bu nedenle devamsızlıklarda sağlık raporu geçerli değildir. Rapor sadece mazeret sınavları kapsamında kullanılabilir.

17. Derslerde başarılı olma ve dersleri geçme kriterleri nelerdir?

Derslerden devamsız olan öğrenciler yıl sonu sınavlarına giremezler. Derslerden başarılı olmak için ders notları ortalamasının en az 50 olması gereklidir.

18. Programa kayıtlı olduğumda öğrenci kartı alabiliyor muyum?

Öncelikle formasyon eğitimi size öğrencilik hakkı vermez, yani siz formasyonda öğrenci değil kursiyersiniz, bu nedenle öğrencilik haklarından (indirimli seyahat kartı almak v.s.) yararlanamazsınız.

19. Öğretmenlik uygulamasını kendi şehrimde yapabilir miyim?

Öğretmenlik uygulamasını (staj) Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi’nin Düzce’de belirlediği  okulların dışında yapmanız mümkün değildir.

20. Dersler hangi günlerde, hangi saatlerde olacak?

Birinci dönemde Cumartesi günleri 08.00-18.00 (saatlerde esneklik olabilir), ikinci dönemde Öğretmenlik Uygulaması dersinden dolayı hafta içi bir gün okul stajınız olacak, (Bu dersin 2 saatlik teorik kısmı Cuma gününe konulabilir) diğer teorik dersler birinci dönemdeki gibi Cumartesi yapılacaktır.

21. Pedagojik formasyon eğitiminin “Askerlik” durumuma bir etkisi olur mu? Pedagojik Formasyon eğitimi ile askerliğimi tecil ettirebilir miyim?

Hayır, Pedagojik formasyon eğitiminin erkek öğrencilerin askerlik durumlarına hiç bir etkisi bulunmaz. Yani pedagojik formasyon eğitimini almanız askerliğinizi erteletmenize bir sebep değildir. 

22. Dersler uzaktan eğitimle mi veriliyor, yoksa yüz yüze mi?

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından verilen pedagojik formasyon eğitimi dersleri yüz yüze yapılmaktadır.