DERS MUAFİYET BAŞVURULARI HAKKINDA

06 Eyl

Değerli Öğrencilerimiz,

YÖK tarafından yayınlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar'ın Dördüncü Bölüm Madde 10 (3)’de yer alan “Programa başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamındaki bazı derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilir. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz” maddesine göre muafiyet başvurusu yapılabilir.

Bu dönem başında sadece ilk dönem derslerine ilişkin muafiyet başvuruları alınacaktır.

Programa kayıt yaptıran öğrenciler 09.09.2017-16.09.2017 tarihleri arasında, yükseköğretim kurumlarında daha önce alarak, başarılı oldukları derslerden muaf tutulmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet başvurularının Pedagojik Formasyon Komisyonu’nda görüşülebilmesi için; muafiyet dilekçesi ve muafiyet istedikleri ders veya derslerle ilgili belgeleri (muaf olmak istedikleri dersi aldıkları üniversite tarafından onaylı ve imzalı transkript ve ders içeriği) yukarıda belirtilen tarihler arasında Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular incelenerek tamamlandığında, sonuçlar formasyon internet sitesinden ilan edecektir.

Muafiyet başvurularının değerlendirilmesinde Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır.

Fakültemizde Pedagojik Formasyon Sertifika Programının birinci yarıyılında okutulacak olan dersler ve kredileri aşağıda listelenmektedir:

Eğitim Bilimine Giriş (2)

Öğretim İlke ve Yöntemleri (2)

Eğitim Psikolojisi (2)

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (3)

Seçmeli-Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2)

Seçmeli- Eğitimde Program Geliştirme (2)

Seçmeli-Bireyselleştirilmiş Öğretim (2)

Seçmeli-Öğretmenlik Meslek Etiği (2)

 

Muafiyet Dilekçesi için TIKLAYINIZ.


ÖNEMLİ NOT:

İkinci dönem derslerinin muafiyet başvuruları ikinci dönem başında alınacak olup Öğretmenlik Uygulaması dersi için aşağıdaki açıklama gerekli görülmektedir:

PFESP'na İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar 10(4) maddesi gereği; 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Öğretmenlik Uygulaması ders muafiyetinin yapılabilmesi için öğrencinin "Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını" belgelemesi gerekir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde "MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği" yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.